Bonus 365€ dla nowych graczy

Plus obrót kołem nagród Powitanie

Regulamin ma zastosowanie.

WejdźRejestracja
Najważniejsze warunki oferty
 • Promocja trwa do 09:59 GMT 2. listopada 2020.
 • Bonus 365€ jest uwalniany w ratach 2,50€ podczas zdobywania Bonus Points. Pierwsze dwie raty 2,50€ są uwalniane, kiedy 25, a następnie 50 Bonus Points zostanie zdobytych. Kolejne 24 raty są uwalniane za każde zdobyte 100 Bonus Points. Wszystkie pozostałe raty są uwalniane za każde zdobyte 250 Bonus Points.
 • Bonus Points są przyznawane po kursie 10 za każde 1€ lub 1£ zapłacone w postaci prowizji (rake) i/lub opłatach turniejowych. Każda niewykorzystana część bonusu 365€ straci ważność po 60 dniach.
 • Bilety na Twister można wykorzystać wyłącznie na wejście do turnieju Twister z odpowiednim buy-in. Jeżeli nie zostaną wykorzystane, bilety stracą ważność po siedmiu dniach od ich przyznania.
 • Obroty kołem Powitanie zostaną dodane do Twojego konta, kiedy zagrasz w turnieju Twister z dowolną kwotą buy-in w ciągu siedmiu dni od rejestracji konta. Koło nagród znajduje się tam gdzie ikonka w górnej części programu pokera.
 • Podział nagród jest dostępny w tabeli w Regulaminie Obrót kołem nagród Powitanie i obroty kołem nagród stracą ważność po siedmiu dniach od ich przyznania.
 • Ta oferta jest dostępna wyłącznie dla nowych i kwalifikujących się klientów.
Jak zdobyć Pakiet Powitalny
1
Dołącz
2
Wybierz swój pseudonim
3
Zagraj
Pełen Regulamin oferty
Bonus 365€ - Pełen Regulamin
 • Zaloguj się i utwórz pseudonim w Pokerze w bet365, aby otrzymać bonus 365€ do uwolnienia.
 • Bonus 365€ jest uwalniany w ratach 2,50€ podczas zdobywania Bonus Points. Pierwsze dwie raty 2,50€ są uwalniane, kiedy 25, a następnie 50 Bonus Points zostanie zdobytych. Kolejne 24 raty są uwalniane za każde zdobyte 100 Bonus Points. Wszystkie pozostałe razy są uwalniane za każde zdobyte 250 Bonus Points.
 • Bonus Points są przyznawane po kursie 10 za każde 1€ lub 1£ zapłacone w postaci prowizji (rake) i/lub opłatach turniejowych.
 • Bonus 365€ nie posiada wymagania obrotu i kiedy zostanie uwolniony, można go wypłacić według własnego uznania. Każda niewykorzystana część bonusu 365€ straci ważność po 60 dniach.
 • Wszystkie gry pieniężne i odmiany turniejów liczą się do uwolnienia bonusu 365€.
Bilet 1€ na Twister - Pełen Regulamin
 • Bilet 1€ na Twister zostanie dodany do Twojego konta, kiedy zagrasz w turnieju Twister z dowolną kwotą buy-in w ciągu siedmiu dni od otworzenia konta.
 • Bilety na Twister można wykorzystać wyłącznie na wejście do turnieju Twister z odpowiednim buy-in.
 • Jeżeli nie zostaną wykorzystane, bilety stracą ważność po siedmiu dniach od ich przyznania.
Obrót kołem nagród Powitanie - Pełen Regulamin
 • Obroty kołem Powitanie zostaną dodane do Twojego konta, kiedy zagrasz w turnieju Twister z dowolną kwotą buy-in w ciągu siedmiu dni od rejestracji konta. Koło nagród znajduje się tam gdzie ikonka w górnej części programu pokera.
 • Wszystkie bilety przyznane na kole nagród Powitanie zostaną automatycznie dodane na Twoje konto i stracą ważność po siedmiu dniach od ich przyznania.
 • Bilety na Twister przyznane w wyniku wypełnienia jakiejkolwiek misji, można wykorzystać na wejście do turniejów określonego rodzaju z odpowiednim buy-in i jeżeli nie zostaną wykorzystane, to stracą ważność po 7 dniach od ich przyznania.
 • Gotówka wygrana na kole nagród zostanie automatycznie dodana na Twoje konto. Gotówka nie posiada wymagania obrotu i można ją wypłacić według własnego uznania.
 • Podział nagród jest dostępny w tabeli poniżej i obroty kołem nagród stracą ważność po siedmiu dniach od ich przyznania.

  Podział nagród koła Powitanie

  Nagroda Prawdopodobieństwo
  100€ w gotówce 0,017%
  50€ w gotówce 0,051%
  20€ w gotówce 0,171%
  Bilet 10€ na Twister 1,705%
  Bilet 5€ na Twister 4,263%
  Bilet 2€ na Twister 8,527%
  Bilet 1€ na Twister 17,053%
  0,50€ w gotówce 34,106%
  0,10€ w gotówce 34,106%
Informacje ogólne
 • Ta oferta jest dostępna wyłącznie dla nowych i kwalifikujących się klientów. Aby zobaczyć pełną listę dostępnych dla Ciebie ofert, prosimy zalogować się i wybrać sekcję Oferty. bet365 prowadzi rejestr kontaktu z klientem w związku z kwalifikacją do ofert i ten zapis, łącznie z datą i godziną nałożenia jakichkolwiek ograniczeń, będzie ostateczny w przypadku jakiegokolwiek sporu.
 • Promocja trwa do 09:59 GMT 2. listopada 2020.
 • bet365 może, w dowolnym czasie, dokonać drobnych zmian w tej promocji, aby poprawić literówki lub przejrzystość lub doświadczenia klienta i może anulować tą promocję ze względów prawnych lub regulacyjnych.
 • bet365 zastrzega sobie prawo do odmowy płatności graczom, u których stwierdzono, że są w zmowie z innymi graczami, a także w przypadku tzw. przyjacielskiej gry (soft play). Dodatkowo, jeżeli konto gracza zostało zablokowane lub został on wykluczony z sali pokerowej, z jakiegokolwiek powodu, to gracz zostanie usunięty ze wszystkich aspektów tej promocji.
 • Ta oferta nie może zostać wykorzystana w połączeniu z jakąkolwiek inną ofertą rejestracyjną.
 • Tam, gdzie jakiekolwiek warunki oferty zostaną naruszone lub występuje dowód serii zakładów postawionych przez klienta lub grupę klientów, które z powodu bonusu od depozytu, specjalnych płatności lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują klientowi zysk niezależnie od wyniku, czy indywidualnie, czy w grupie, bet365 może odzyskać bonus lub specjalną płatność takiej oferty, anulować jakiekolwiek zakłady postawione za środki z oferty i/lub usunąć jakiekolwiek wygrane uzyskane z takich zakładów. Dodatkowo, tam gdzie istnieją dowody na taką aktywność, bet365 może pobrać od klienta opłatę administracyjną, aż do wysokości bonusu lub specjalnej płatności na pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych w celu zidentyfikowania i podjęcia działań przeciwko tej działalności.
 • bet365 może odzyskać jakąkolwiek kwotę bonusu, która została przyznana w wyniku błędu.
 • Oferty dla wszystkich klientów są ograniczone do jednej na osobę. Jeżeli bet365 będzie miało uzasadnione podstawy do podejrzeń, że o bonus lub ofertę ubiega się lub jest ona wykorzystywana przez tą samą osobę więcej niż jeden raz lub przez grupę osób, to może wycofać dostępność dowolnej oferty lub wszystkich ofert dla takiego klienta lub grupy klientów i/lub anulować jakiekolwiek zakłady postawione za bonus i usunąć jakiekolwiek wygrane uzyskane z takiego zakładu.
 • Pracownicy i zarząd bet365, wszelkie agencje promocyjne lub inne, licencjobiorcy, licencjodawcy, dostawcy usług oraz inne powiązane firmy nie są uprawnione do skorzystania z Promocji. Odnosi się to również do rodzin wyżej wymienionych.