365€ bonus pre nových hráčov

a uvítacie roztočenie na kolese cien

Platia podmienky.

VstúpiťZaregistrujte sa
Hlavné Podmienky
 • 365€ bonus je uvoľňovaný v čiastkach po 2,50€ za získavanie Bonus Points. Prvé dve 2,50€ čiastky sa uvoľnia za 25 a následne za 50 nazbieraných Bonus Points. Nasledujúcich 24 čiastok je uvoľnených za 100 nazbieraných Bonus Points. Zvyšné čiastky sa uvoľnia za každých nazbieraných 250 Bonus Points.
 • Bonus Points zbierate v pomere 10 za každé 1€ alebo 1£ v rakeu a/alebo turnajových poplatkoch. Akákoľvek neuvoľnená časť z Vášho 365€ bonusu vyprší po 60 dňoch.
 • Twister lístky môžu byť použité iba pre vstup do Twister turnajov s príslušným buy-inom. Akékoľvek nevyužité lístky vypršia 7 dní po pripísaní.
 • Roztočenia na Uvítacom kolese cien budú pripísané na Váš účet potom, ako ste odohrali Twister turnaj s akýmkoľvek buy-inom do siedmich dní od vytvorenia účtu. Ikonu kolesa cien nájdete v hornej časti pokerového softvéru.
 • Rozpis cien nájdete v tabuľke v rámci Podmienok Uvítacieho kolesa cien, a roztočenia na kolese cien vypršia sedem dní po pripísaní.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.
Ako získať Váš Uvítací balíček
1
Registrácia
2
Vyberte si prezývku
3
Hrajte
Úplné podmienky
Kvalifikácia
 • Ponuka platí do 09:59 GMT 30. augusta 2021.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk môžete zobraziť, ak sa prihlásite a vyberiete sekciu Ponuky. bet365 vedie záznamy o kontaktoch so zákazníkmi ohľadom kvalifikovania sa na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude rozhodujúci v prípade akéhokoľvek sporu.
365€ bonus - Úplné podmienky
 • Prihláste sa a vytvorte si prezývku na bet365 Poker pre získanie 365€ zameniteľného bonusu.
 • 365€ bonus je uvoľňovaný v čiastkach po 2,50€ za získavanie Bonus Points. Prvé dve 2,50€ čiastky sa uvoľnia za 25 a následne za 50 nazbieraných Bonus Points. Nasledujúcich 24 čiastok je uvoľnených za 100 nazbieraných Bonus Points. Zvyšné čiastky sa uvoľnia za každých nazbieraných 250 Bonus Points.
 • Bonus Points zbierate v pomere 10 za každé 1€ alebo 1£ v rakeu a/alebo turnajových poplatkoch.
 • K 365€ bonusu sa neviažu žiadne podmienky prestávkovania a po uvoľnení ho môžete vybrať podľa Vášho vlastného uváženia. Akákoľvek nevyužitá časť Vášho 365€ bonusu vyprší po 60 dňoch.
 • Všetky varianty herných stolov a turnajov sa počítajú na uvoľnenie 365€ bonusu.
 • Nie pre všetky stoly je garantovaná dostupnosť na všetkých platformách počas doby trvania ponuky.
1€ Twister lístok - Úplné podmienky
 • Twister lístok v hodnote 1€ bude pripísaný na Váš účet potom, ako ste odohrali Twister turnaj s akýmkoľvek buy-inom do siedmich dní od vytvorenia účtu.
 • Twister lístky môžu byť použité iba pre vstup do Twister turnajov s príslušným buy-inom.
 • Akékoľvek nevyužité lístky vypršia 7 dní po pripísaní.
Roztočenie na Uvítacom kolese cien - Úplné podmienky
 • Roztočenia na Uvítacom kolese cien budú pripísané na Váš účet potom, ako ste odohrali Twister turnaj s akýmkoľvek buy-inom do siedmich dní od vytvorenia účtu. Ikonu kolesa cien nájdete v hornej časti pokerového softvéru.
 • Všetky lístky vyhrané na Uvítacom kolese cien budú pripísané na Váš účet automaticky a vypršia sedem dní po pripísaní.
 • Twister lístky pripísané na základe dokončenia niektorej misie môžu byť použité na účasť v turnajoch príslušného typu s príslušným buy-inom a, ak nebudú použité, ich platnosť vyprší 7 dní po ich udelení.
 • Hotovostné ceny vyhrané na kolese cien budú pripísané na Váš účet automaticky. K hotovostným cenám sa neviažu žiadne podmienky prestávkovania a môžete ich vybrať podľa Vášho vlastného uváženia.
 • Rozpis cien nájdete v tabuľke nižšie, a roztočenia na kolese cien vypršia sedem dní po pripísaní.

  Uvítacie koleso cien - Rozpis cien

  Cena Pravdepodobnosť
  100€ hotovosť 0,017%
  50€ hotovosť 0,051%
  20€ hotovosť 0,171%
  10€ Twister lístok 1,705%
  5€ Twister lístok 4,263%
  2€ Twister lístok 8,527%
  1€ Twister lístok 17,053%
  0,50€ hotovosť 34,106%
  0,10€ hotovosť 34,106%
Všeobecné informácie
 • Akákoľvek cena/výška bonusu bude vypočítaná podľa aktuálneho výmenného kurzu na základe vlastného rozhodnutia bet365.
 • bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny tejto ponuky s cieľom upraviť tlačové chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť túto ponuku kedykoľvek z právnych alebo regulačných dôvodov.
 • bet365 si vyhradzuje právo odmietnuť platbu akémukoľvek hráčovi, ktorý je usvedčený zo zakázanej spolupráce (collusion) alebo z priateľskej hry (soft play). Navyše, ak bol hráčov účet pozastavený alebo bol hráč vylúčený z pokerovej herne z akýchkoľvek dôvodov, hráč stráca nárok na túto špeciálnu ponuku vo všetkých ohľadoch.
 • Táto ponuka nemôže byť použitá v spojení s akoukoľvek inou ponukou týkajúcou sa vstupného bonusu
 • Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 môže odobrať bonus alebo časť ponuky vo forme zvýšenej platby, a/alebo odstrániť výhry z takejto stávky. Okrem toho, kde existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 môže uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky bonusu alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 • bet365 môže odobrať akúkoľvek sumu bonusu, ak bol udelený omylom.
 • Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 • Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.